BORGE TAPET EASY LINER 10MTR

kr419.00

Easy Liner er en ugrunnet duk som erstatter sparkling på underlag som tapet eller glassfiberstrie med lav- og finstruktur. Raskt, enkelt og ergonomisk får man en overflate som er tapetserbar/malbar. På den måten unngås sliping og støv. Oppsetning: Underlaget må være rent/avfettet og fast. Porøse, sugende flater bør forlimes/ grunnes.

Produktet settes kant i kant og kan tapetseres/overmales etter 12-24 timer.

10 MTR RULL


    Cart